Про проект

Як відомо, на Вільнюському саміті у листопаді 2013 року Україна може підписати Угоду про асоціацію з ЄС, яка надасть потужний поштовх для проведення реформ, розвитку економіки та підняття добробуту громадян. Втім, підписання Угоди залежить від виконання Україною низки передумов, визначених ЄС. Йдеться про вирішення проблем у трьох сферах: виборче законодавство, вибіркове судочинство, виконання раніше погоджених з ЄС реформ.

Громадський моніторинг виконання умов підписання Угоди про асоціацію здійснюють провідні українські незалежні експерти з метою надання фахової оцінки наявного прогресу та рекомендацій щодо виконання умов підписання Угоди.

На сьогодні звіт експертів громадського моніторингу є єдиним публічним звітом про виконання умов для підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Публічний комплексний звіт влади відсутній.

Експертна рада моніторингу:

Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова
Олександр Сушко, науковий директор Інституту Євро-Атлантичного Співробітництва
Ігор Жданов, президент Аналітичного центру “Відкрита політика”
Ігор Когут, голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив
Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ
Дмитро Котляр, незалежний експерт


Ми також дякуємо за співпрацю кільком десяткам галузевих експертів, без яких неможливим було би здійснювати такий комплексний та тематично розгалужений моніторинг.

Моніторинг здійснюється у рамках проекту Міжнародного фонду “Відродження”, керівник проекту – Дмитро Шульга, директор Європейської програми МФВ.

Контакти:
(044) 461 95 00

shulga@irf.ua

---

As it is known, Ukraine may sign the EU Association Agreement at Vilnius Summit in November, and that would provide for a potent push for reforms, economic development and welfare of the citizens. Signing of the document depends on Ukraine’s fulfillment of the requirements made by the European Union.

The Civic Monitoring of Benchmarks Implementation for Signing EU-Ukraine Association Agreement is carried out by leading independent experts to provide for professional evaluation and recommendations as to implementation of the Association Agreement conditionality.

For the time being, this monitoring is the only one public report on fulfilment of conditions for signing EU-Ukraine Association Agreement. There is no comprehensive public report from the government.


The Expert Monitoring Council:

Valeriy Chaly (Razumkov Centre)
Oleksandr Sushko (Institute for Euro-Atlantic Cooperation)
Igor Zhdanov ('Open Policy' analytical centre)
Ihor Kogut (Laboratory of Legislative Initiatives)
Dmytro Kotlyar (independent expert)
Ihor Koliushko (Centre for Political and Legal Reform)

The monitoring is implemented within a project of the European programme of the International Renaissance Foundation (the Open Society Foundation in Ukraine), project leader – Dmytro Shulga, IRF European programme director.

Contacts:

+38 (044) 461 95 00
shulga@irf.ua

Немає коментарів:

Дописати коментар